Ôn thi lấy chứng chỉ điều hành tour du lịch nội địa quốc tế

Ôn thi lấy chứng chỉ điều hành tour du lịch nội địa quốc tế

LỚP ÔN & THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA Theo Luật du lịch số 9 năm...
văn thư lưu trữ

Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ Ai có thể tham gia khóa học văn thư lưu trữ? Là cán bộ, công...

Lãnh đạo Quản lý Cấp phòng

  Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Lãnh đạo Quản lý Cấp phòng Đối tượng tham dự khóa học Công chức, viên chức đang giữ chức vụ...
Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử

Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ TRANG TIN ĐIỆN TỬ Trường Cao Đẳng Duyên Hải thông báo tổ chức lớp...
Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan tại Hải Phòng

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan

LỚP HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và theo điểm c, điểm d khoản...
Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Khóa học nghiệp vụ sư phạm đáp ứng nhu...
Khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hải Phòng

Khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hải Phòng

CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG Trường cao đẳng DUYÊN HẢI tuyển sinh...
Khóa học lấy chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Phòng

Khóa học lấy chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Phòng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ( Học online hoặc học tập...
Lớp bồi dưỡng giảng viên chính. Đào tạo cấp chứng chỉ

Lớp bồi dưỡng giảng viên chính. Đào tạo cấp chứng chỉ

 ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (Hạng II) (Ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5...

Giảng Viên An Toàn Lao Động

0
Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Giảng Viên An Toàn Lao Động Điều kiện làm Giảng Viên huấn luyện ATLĐ  Theo điều 22 Chương I của...
An Toàn Lao Động

Xem Nhiều

New