Trang chủ » Sơ cấp nghề sửa chữa điện lạnh oto

Sơ cấp nghề sửa chữa điện lạnh oto

by

TUYỂN SINH KHÓA HỌC SƠ CẤP NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ

          Trường Cao Đẳng Duyên Hải thông báo tuyển sinh khóa học sơ cấp nghê sửa chữa sửa chữa điện và điện lạnh ô tô như sau:

 1. Tên nghề: SỬA CHỮA ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ
 2. Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
 3. Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04
 4. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề,

Khóa học sơ cấp nghề sửa chữa điện lạnh oto dành cho:

Học viên là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên. Có đủ sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề sửa chữa điện và điện lạnh ô tô

MỤC TIÊU CỦA KHÓA ĐÀOTẠO:

Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về hệ thống điện và điện lạnh ô tô;

+ Nêu được tên gọi của các chi tiết, cụm chi tiết cấu tạo nên hệ thống điện và điện lạnh trên ô tô;

+ Đọc  được các sơ đồ mạch điện cơ bản của hệ thống điện và điện lạnh trên ô tô;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện cơ bản của hệ thống điện và điên lạnh ô tô;

+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra,sửa chữa, bảo dưỡng đối với các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống điện và điện lạnh ô tô;

+ Tính toán được các vật tư, dụng cụ khi làm việc.

Kỹ năng:

+ Phòng tránh được các tai nạn thường xẩy ra trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện và điện lạnh trên ô tô;

+ Xử lý được các tình huống tai nạn thường xảy ra trong quá trình lao động khi gặp phải;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị và dụng cụ dùng trong nghề sửa chữa điện và điện lạnh ô tô;

+ Chuẩn bị được các dụng cụ làm việc, vật tư thay thế phù hợp với nội dung công việc bảo dưỡng, sửa chữa chuẩn bị thực hiện;

+ Thực hiện được quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian, vật tư;

+ Phòng tránh và kiểm tra được các sai hỏng thường gặp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;

Thái độ:

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập;

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong học tập.

Cơ hội việc làm:

Người thợ nghề sửa chữa điện và điện lạnh ô tô có cơ hội  làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất  lắp ráp ráp ô tô,các ga ra ô tô và các xưởng tư nhân. Họ có thể  làm việc độc lập hoặc tổ chức thành các nhóm mở các xưởng sửa chữa điện và điện lạnh ô tô độc lập.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun
MH 01 Kiến thức chung về điện và điện lạnh ô tô
MĐ 02 Sửa chữa và bảo dưỡng trang bị điện ô tô
MĐ 03 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa
MĐ 04 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện lạnh ô tô

 

KIẾN THỨC CHUNG VỀ ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ

Mã số môn học: MH 01

Mục tiêu môn học: 

– Trình bày được các kiến thức về an toàn lao động;

– Trình bày được các phương pháp phòng tránh, và xử lý các tai nạn lao động thường gặp khi làm việc;

– Giải thích được nguyên lý làm việc của các chi tiết, cụm chi tiết điện, điện tử thường dùng trong hệ thống điện và điện lạnh ô tô;

– Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điện và điện lạnh trên ô tô;

– Phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp khi làm việc;

– Nhận biết được các chi tiết điện, điện tử thường dùng trong hệ thống điện và điện lạnh ô tô;

– Sử dụng được đồng hồ đo để kiểm tra các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống điện và điện lạnh ô tô;

– Nhận biết được các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống điện, điện lạnh ô tô;

– Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị;

– Có tính nghiêm túc trong học tập;

– Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.

Nội dung tổng quát môn học:

1. Quy định an toàn của xưởng thực tập

– Nội quy xưởng thực hành

– Nội quy an toàn

2. Cấu tạo chung của ô tô.

– Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại của ô tô

– Cấu tạo tổng quan của ô tô.

– Các hệ thống chính và vị trí lắp đặt của các hệ thống  trên ô tô.

– Cấu tạo động cơ ô tô.Cấu tạo động cơ ô tô 4 kỳ

– Nhận dạng các hệ thống của ô tô.

3. Khái niệm cơ bản về điện tử.

– Công dụng và cách sử dụng đồng hồ đo VOM .

– Công dụng và cấu tạo, cách đọc ký hiệu của các linh kiện điện, điện tử thường dùng.

– Cách sử dụng đồng hồ VOM kiểm tra các linh kiện điện, điện tử thường dùng.

4. Tổng quan về hệ thống điện trên ô tô.

– Yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điện trên ô tô.

– Các mạch điện cơ bản trên ô tô.

– Cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số chi tiết hay gặp trên các mạch điện.

– Đọc các thông số cơ bản trên một số chi tiết hay gặp trên các mạch điện.

 5.Hệ thống điện lạnh trên ô tô.

– Yêu cầu, nhiệm vụ.

– Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống điện lạnh trên ô tô.

– Nhận dạng các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống.

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TRANG BỊ ĐIỆN Ô TÔ

Mã mô đun: MĐ 02

Mục tiêu của mô đun:

– Trình bày được các kiến thức về an toàn lao động.

– Trình bày được các phương pháp phòng tránh và xử lý các tai nạn lao động thường gặp khi làm việc.

– Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung của trang bị điện trên ô tô.

– Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động chung của trang bị điện trên ô tô.

– Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các bộ phận của thiết bị điện trên ô tô.

– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong trang bị điện trên ô tô.

– Trình bày đúng phương pháp kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng những hư hỏng của các bộ phận thuộc trang bị điện trên.

–  Nhận dạng được các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống trang bị điện trên ô tô.

– Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.

– Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.

– Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.

– Có tính nghiêm túc trong học tập.

– Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.

Nội dung tổng quát của mô đun:

 1. Sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện
 2. Sửa chữa và bảo dưỡng bộ tiết chế
 3. Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo nạp
 4. Sửa chữa và bảo dưỡng ắc quy
 5. Bảo dưỡng và sửa chữa mạch đèn chiếu sáng
 6. Sửa chữa và bảo dưỡng mạch đèn báo rẽ
 7. Sửa chữa và bảo dưỡng mạch thông tin, tín hiệu
 8. Sửa chữa và bảo dưỡng mạch đèn kích thước
 9. Sửa chữa và bảo dưỡng mạch còi điện
 10. Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo nhiên liệu
 11. Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo áp suất và nhiệt độ nước làm mát.
 12. Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo tốc độ và km
 13. Sửa chữa và bảo dưỡng bộ phun nước rửa kính và gạt nước mưa

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG VÀ ĐÁNH LỬA

Mã mô đun: MĐ 03

Mục tiêu của mô đun:

– Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.

– Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.

– Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các hệ thống đánh lửa khác nhau.

– Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động hệ thống khởi động trên ô tô.

– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.

– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.

– Trình bày đúng phương pháp kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng những hư hỏng của hệ thống khởi động và đánh lửa, cũng như của các chi tiết, cụm chi tiết của hai hệ thống này trên ô tô.

– Nhận dạng được các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.

– Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, côm chi tiÕt đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.

– Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.

– Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.

– Có tính nghiêm túc trong học tập.

– Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.

Nội dung tổng quát của mô đun:

 1. Tháo, lắp hệ thống khởi động và đánh lửa
 2. Sửa chữa và  bảo dưỡng máy khởi động
 3. Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng ắc quy
 4. Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tử có tiếp điểm
 5. Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tự không có tiếp điểm có rô to
 6. Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm và rô to
 7. Bảo dưỡng bô bin cao áp
 8. Sửa chữa – bảo dưỡng bộ chia điện
 9. Bảo dưỡng bugi và khóa điện
 10. Đặt lửa cho động cơ

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH Ô TÔ

Mã mô đun: MĐ 04

Mục tiêu của mô đun:

– Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điện lạnh trên ô tô.

– Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống điện lạnh.

– Trình bày được nguyên tắc làm việc của hệ thống điện lạnh trên ô tô.

– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống điện lạnh trên ô tô.

– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống điện lạnh trên ô tô.

– Trình bày đúng phương pháp kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng những hư hỏng của hệ thống điện lạnh, cũng như của các chi tiết, cụm chi tiết hệ thống này trên ô tô.

– Nhận dạng được các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống điện lạnh

– Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.

– Thực hiện được việc nạp môi chất cho hệ thống điều hòa của ô tô đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

– Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.

– Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.

– Có tính nghiêm túc trong học tập.

– Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.

Nội dung tổng quát của mô đun:

 1. Xả ga điều hòa
 2. Sửa chữa và bảo dưỡng máy nén
 3. Sửa chữa và bảo dưỡng giàn lạnh
 4. Sửa chữa và bảo dưỡng giàn nóng
 5. Sửa chữa và bảo dưỡng các van giãn nở, bình lọc
 6. Rút chân không hệ thống điều hòa
 7. Nạp môi chất cho hệ thống điều hòa ô tô khi máy nén đang bơm
 8. Nạp môi chất cho hệ thống điều hòa ô tô khi máy nén không bơm

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ – CHỨNG CHỈ  – KINH PHÍ

Thời gian và kinh phí đào tạo:

– Thời gian học: 6 tháng

Ca học:Tất cả các ngày trong tuần hoặc theo nhu cầu.

– Kinh phí: 6.000.000đ

 Mẫu Chứng chỉ sơ cấp sửa chữa điện lạnh oto

Học viên sau khi hoàn thành khóa học sơ cấp nghề sửa chữa điện và điện lạnh oto, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ SƠ CẤP SỬA CHỮA ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ, có giá trị toàn quốc.

Hồ sơ đăng ký học gồm có: 

– 1 Đơn đăng ký học (Theo mẫu)

– 1 Bản sao bằng tốt nghiệp ;

– 3 cái Ảnh (cỡ 3 x 4) (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh);

– 1 CMND Photo;

– 1 Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận của địa phương)

Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

Địa chỉ : 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0973 86 86 00  – 0979 8686 57 

KHÓA HỌC TƯƠNG TỰ

Leave a Comment