Trang chủ » THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

by

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Tư vấn du học là ngành nghề khá phổ biến hiện nay, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thể bao gồm: 

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Các đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức giáo dục nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. Tư vấn du học được xem là một trong ngành nghề có điều kiện tại Việt Nam hiện nay.

Vừa qua, Chính Phủ mới ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có quy định về điều kiện và thủ tục xin giấy phép hoạt động tư vấn du học. Cụ thể như sau:

1- ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Đôi ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngôn ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du họctheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2- HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC GỒM:

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức  thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học (mẫu 01).

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học(mẫu 02).

Các minh chứng có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (các loại giấy tờ được sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ – mẫu 03)

3- TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải thực hiện trách nhiệm của mình quy định tại Điều 13 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và Điều 13 Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014-TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành có liên quan khác.

Các tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học đã được cấp chứng nhận khi tổ chức các hoạt động cần chú ý: Báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 10 ngày, trước khi tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn du học đồng thời phải được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi đặt địa điểm để tổ chức các hoạt động tư vấn du học (hội nghị, hội thảo,…) theo phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định. Nội dung báo cáo cần ghi rõ: Mục đích, nội dung tư vấn, thời gian và địa điểm, thành phần tham gia tổ chức, thành phần tham dự, ý kiến của chính quyền địa phương.

Đối với các hoạt động tư vấn du học có yếu tố người nước ngoài tham gia, ngoài việc báo cáo các nội dung nêu trên cần phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp luật khác theo quy định hiện hành. Việc tham dự tư vấn du học là hoạt động tự nguyện của người có nhu cầu tham gia, do vậy không vận động có tính ép buộc, áp đặt đối với các đối tượng tham gia dưới mọi hình thức.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Đăng ký học nghiệp vụ tư vấn du học:

Hotline: 0973 86 86 00  – 0979 8686 57 

Mail: dungnd@duyenhai.edu.vntuvantuyensinh@duyenhai.edu.vn

 

KHÓA HỌC TƯƠNG TỰ

Leave a Comment