Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử

Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ TRANG TIN ĐIỆN TỬ Trường Cao Đẳng Duyên Hải thông báo tổ chức lớp...
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ

Đào tạo nghiệp vụ Báo chí

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ NGẮN HẠN Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ...
Lớp bồi dưỡng giảng viên chính. Đào tạo cấp chứng chỉ

Lớp bồi dưỡng giảng viên chính. Đào tạo cấp chứng chỉ

 ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (Hạng II) (Ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5...
Khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hải Phòng

Khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hải Phòng

CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG Trường cao đẳng DUYÊN HẢI tuyển sinh...
Ôn thi lấy chứng chỉ điều hành tour du lịch nội địa quốc tế

Ôn thi lấy chứng chỉ điều hành tour du lịch nội địa quốc tế

LỚP ÔN & THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA Theo Luật du lịch số 9 năm...
Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan tại Hải Phòng

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan

LỚP HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và theo điểm c, điểm d khoản...
Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Khóa học nghiệp vụ sư phạm đáp ứng nhu...
Ôn thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nội địa

Ôn thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nội địa

ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14, đế lấy thẻ...
Khóa học lấy chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Phòng

Khóa học lấy chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Phòng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ( Học online hoặc học tập...
An Toàn Lao Động

Xem Nhiều

New