CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG/ KHÓA HỌC...

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA Giảng viên các học viện, tr­ường đại học,...

Học chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch/ điều hành du lịch Nội địa...

Công Ty CP Giáo Dục Việt Nam liên kết cùng Trường Cao Đẳng Duyên Hải tổ chức ôn và thi  CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN/ĐIỀU...
Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC CẤP CHO NHỮNG AI? ĐIỀU KIỆN HỒ SƠ THỦ TỤC KINH PHÍ Căn cứ pháp...
Chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÀ NƯỚC ĐIỀU KIỆN HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG Là những người có bằng tốt nghiệp...

Giảng Viên An Toàn Lao Động

0
Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Giảng Viên An Toàn Lao Động Điều kiện làm Giảng Viên huấn luyện ATLĐ  Theo điều 22 Chương I của...

Lãnh đạo Quản lý Cấp phòng

  Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Lãnh đạo Quản lý Cấp phòng Đối tượng tham dự khóa học Công chức, viên chức đang giữ chức vụ...
văn thư lưu trữ

Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ Ai có thể tham gia khóa học văn thư lưu trữ? Là cán bộ, công...
Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử

Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ TRANG TIN ĐIỆN TỬ Trường Cao Đẳng Duyên Hải thông báo tổ chức lớp...
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ

Đào tạo nghiệp vụ Báo chí

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ NGẮN HẠN Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ...
Lớp bồi dưỡng giảng viên chính. Đào tạo cấp chứng chỉ

Lớp bồi dưỡng giảng viên chính. Đào tạo cấp chứng chỉ

 ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (Hạng II) (Ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5...
An Toàn Lao Động

Xem Nhiều

New